ثبت نام کنید
خرید نهایی 0

قلمزنی

هنر قلمزنی در اصل نقر و حکاکی نقوش بر اشیا فلزی است. این هنر از دیرباز در اصفهان رواج کامل داشته و اشیا قلمزده قدیمی از دوران‌های مختلف، زینت‌بخش موزه‌ها و مجموعه‌های خصوصی است.

ابزار کار هنرمند قلمزن، تعدادی قلم فولادی با سطوح مقطع متنوع و چکش با وزن‌های مختلف است. در حال حاضر اصفهان مرکز و قطب این هنر در ایران است. شیوه کار قلمزنی به این صورت است که ابتدا پشت یا داخل ظرف یا صفحه فلزی مورد نظر را قیرریزی کرده و و پس از آن به وسیله ضربات چکش و قلم مخصوص کار قلمزنی را انجام می‌دهند. در پایان با حرارت دادن ظرف مورد نظر قیر را از کار قلمزنی جدا می‌کنند. در قلمزنی روی فلز دو روش عمده برای کار وجود دارد: اول قلمزنی ریز در اصطلاح سیاه قلم و دوم قلمزنی برجسته در اصطلاح جُنده کاری. این دو شیوه که هم از نظر روش کارو ابزار مورد  استفاده و هم از نظر صخامت ورق فلزی به کار رفته تفاوت‌هایی دارند.

طرح‌های مورد استفاده در شیوه‌ ریز، اغلب طرح‌های اسلیمی، صورت، تصاویر مینیاتور است که به شیوه پرداز و سیاه قلم، ساخت و ساز می‌شوند. در شیوه قلمزنی برجسته، طرح‌ها اغلب گل و مرغ، ابنیه، خط و حدیث و طرح‌های کم‌ساخت و سازتر است، در عوض، در این شیوه کار قسمت‌های مورد نظر هنرمند برای دادن عمق و بعد برجسته می‌شوند، ولی در شیوه ریز به وسیله سایه و روشن‌های ایجاد شده، عمق و بعد را تداعی می‌نمایند. از شاخه‌های جنبی قلمزنی می‌توان مرصع‌کاری و شبکه را نام برد.