ثبت نام کنید
خرید نهایی 0

مریم فیض الهی

  متولد اصفهان

دکترای فلسفه هنر

کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی توریسم

کارشناسی طراحی فرش

نگارگر ومینا ساز،استاد دانشگاه،مدرس هنر

حضور در نمایشگاهها 

 • همکاری در ساخت میناها ی دربهای حرم باب الحوائج امام موسی الکاظم (ع) وامام جواد(ع)
 • شرکت در نمایشگاه هفته فرهنگی صنایع دستی  ایران والجزایردر 1389
 • شرکت در نمایشگاه قرآن کریم در سال 88-87  کسب رتبه دوم
 • شرکت در نمایشگاه فرهنگی ،پژوهشی و هنری آیه های نماز در رشته نگارگری و کسب مقام دوم 87-86
 • شرکت در سومین و چهارمین جشنواره ملی جلوه های رضوی در هنرهای سنتی ( رشته گل و مرغ )
 • شرکت در نمایشگاه بانوان قرآنی کسب مقام اول و در همین راستا دیدار با مقام معظم رهبری در سال 88-87
 • شرکت در نمایشگاه آثار هنری دانشگاه آزاد نجف آباد در سال 89- 88 در رشته نگارگری ،تذهیب و کسب مقام اول
 • شرکت در نمایشگاه هنرمندان عاشورایی ( نگارستان زنده رود ) در سال 87-86
 • شرکت در نمایشگاه گروهی نگارگران آتلیه استاد فتاحی در آتلیه کوثر1389
 • شرکت در نمایشگاه صنایع دستی  منطقه ازاد کیش سال90-91
 • شرکت در نمایشگاه صنایع دستی (میناسازی )در همایش ملی دانشگاه آزاد نجف آباد
 • شرکت در نمایشگاه منطقه ای آزاد اسلامی نجف آباد در رشته طراحی سیاه قلم و کسب مقام اول در سال 81 – 80

ارائه مقالات 

 • چاپ مقاله در مجله علمی وپژوهشی نگره  در دانشگاه شاهد باعنوان "بررسی لباس وپوشاک دوره قاجار مبتنی بر میناهای موز ه آذربایجان"
 • چاپ مقاله علمی وپژوهشی  در مجله نگره دانشگاه شاهد"طبقه بندی طرح ها ونقش مایه های قالی ذهنی باف ویست"
 • چاپ مقاله علمی –پژوهشی در مجله علوم فضایی دانشگاه اصفهان باعنوان "الویت گذاری ورتبه بندی کانونهای گردشگری دشت ابراهیم آباد یزد."
 • ارائه مقاله و سخنرانی در فرهنگستان هنر در سال 88-87
 • باعنوان « مقاله مراحل ساخت هنر مینا سازی با مینای حجره بندی »
 • ارائه مقاله « میناهای موزه ی آذربایجان تبریز » درهمایش ملی دانشگاه هنر بیرجند 90-89
 • پدیرش وارائه مقاله در همایش ملی جغرافیاوتوریسم در ارمنستان 90-91
 • ارائه مقاله « نگارگری در فرش » و سخنرانی در همایش نقش در فرش دانشگاه آزاد نجف آباد 87-86
 • ارائه طرح و همکاری تحقیقی « فرش ویست (خوانسار ) دانشگاه آزاد نجف آباد در سال 89-88
 • ارائه وچاپ  مقاله در همایش بیرجند باعنوان مقایسه تطبیقی طرح ونقش وشیوه بافت ویست خوانسار وآصادقی تویسرکان90-89