ثبت نام کنید
خرید نهایی 0

معرق كاري

این نوع از هنر عبارت است از ایجاد نقش ها و طرح های زیبا به وسلیه دور بری و تلفیق چوب های رنگی روی زمینه هایی از چوب با رنگ پلی استر.هر چند سرآغاز پیدایش هنر معرق چوب نا معلوم است،اما به نظر می رسد که کشور هندوستان زادگاه اصلی این هنر باشد.اصل هنر معرق چوب در ایران بر گرفته از هنر کاشی معرق است که از اواخر دوره ی ایل خانان و بعد از دوره ی تیموریان پدید آمده است که در دوران غاجاریه با تاثی از هنر اروپا از نظر طرح متحول گردید

روش کار معرق شامل این مراحل است.

۱.طراحی نقشه   ۲.خرد کردن مدل   ۳.نصب قطعه های خرد شده   ۴.دور بری نقشه ها   ۵.برداشتن تخته سه لایی از روی چوب زمینه و نصب آن ها بر روی تخته پشت کار    ۶.انتقال طرح بر روی چوب های صنعتی   ۷.اتصال نقشه ها   ۸.برش کردن که سه بار انجام می شود   ۹.دور بری کناره ها   ۱۰.پرداخت   ۱۱.لیسه زدن و پرداخت مجدد   ۱۲.به کار بردن پلی استر که سه مرطبه انجام می‌شود.

معرق انواع مختلفی دارد.

۱.معرق با زمینه ی رنگ

۲.معرق باغ زمینه ی چوب  

۳.معرق-خاتم   

۴ .معرق- منبت